skip to content

 

logo overo

OPENBARE VERENIGING RONSE

Oscar Delghuststraat 62

9600 RONSE

 

tel  055/237 411

 

Vereniging onderworpen aan de de wet van 8 juli 1976

 

OVERO   is opgericht als "vereniging conform de baplingen van Hoofdstuk XII van de organieke wet op de OCMW's"met ingang van 1 januari 2003 met als enige deelgenoot het OCMW Ronse.  (ministerieel goedkeuringsbesluit

OVERO heeft als doel:
De vereniging heeft tot doel de uitwerking en/of ondersteuning te geven aan samenwerkingsovereenkomsten die tussen de deelgenoot en andere OCMW's, openbare besturen en/of rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerken hebben, worden afgesloten in het kader van zowel preventieve en/of curatieve zorg, welzijnszorg of sociale diensten. (zie statuten
)

In het kader van deze doelstelling zijn volgende overeenkomsten aangegaan:
* Een basisovereenkomst tussen het OCMW Ronse en de Stad Ronse inzake "lokaal sociaal beleid".
* Een basisovereenkomst tussen het OCMW Ronse en vzw Werken Glorieux inzake personeelsaangelegenheden.

 

 

 Algemene Vergadering van OVERO

  Vertegenwoordiging vanuit het OCMW 
 
Raad van Beheer van OVERO
 
           Vertegenwoordiging vanuit het OCMW