skip to content

 

 

Raadsleden zetelen in INTERNE organen

Voogdij over minderjarigen
Basisoverlegcomité
Woonzorgcentrum De Linde Stuurgroep Kwaliteitszorg
LAC Lokale Adviescommissie
Woonzorgcentrum De Linde. Commissie in bewaring geven van gelden en goederen
Buitenschoolse kinderopvang. Stuurgroep
Deontologische commissie voor raadsleden
Auditcomité
 

  Raadsleden zetelen in EXTERNE organen

OVERO Algemene Vergadering
OVERO Raad van Beheer
Hoog Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité
Sociale Huisvestingsmaatschappij De Nieuwe Haard
Vriendenkring van Stads-, OCMW en OVERO-personeel
Stedelijke adviesraad voor welzijn
vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSO)
vzw Kringwinkel Vlaamse Ardennen, Algemene Vergadering
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Afdeling OCMW's, Algemene Vergadering
Sociaal Verhuurkantoor, Algemene Vergadering
Stedelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang
Centrum voor Basiseducatie Vlaamse Ardennen vzw, Algemene Vergadering
SOLVA, Algemene Vergadering
SOLVA, Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
Zorginnovatiecluster vzw
TMVS, Algemene Vergadering
TMVS, Raad van Bestuur
TMVS, Regionaal adviescomité voor services
Audio, Algemene Vergadering
Overlegorgaan TMVS
SMALS VZW
Voogdij over minderjarigen. Voogd: 

       voogd : MARZOUKI
 Safia
       toeziend voogd : RAEVENS IsabelleBasisoverlegcomité
       VANDEVELDE Wim , Voorzitter
       VERHEYEN Fanny (plaatsvervanger: MARZOUKI Safia)
       RAEVENS Isabelle (plaatsvervanger : VERSTICHEL Leonard)Woonzorgcentrum  De Linde. Stuurgroep kwaliteitszorg
       VANDEVELDE Wim, Voorzitter
       VERSTICHEL Leonard
       MARZOUKI Safia

       RAEVENS Isabelle
LAC Lokale Advies Commissie
       RAEVENS Isabelle
       (plaatsvervanger VERHEYEN Fanny)Commissie in bewaring geven van gelden en goederen (rusthuis)
        VANDEVELDE Wim , Voorzitter
       MARZOUKI Safia
       RAEVENS Isabelle
Stuurgroep BKO (Buitenschoolse Kinderopvang)
               VANDEVELDE Wim, Voorzitter
       MARZOUKI Safia
       RAEVENS Isabelle


  
Deontologische commissie voor raadsleden     
       VALLEZ  Philippe Marnic
       RAEVENS Isabelle
       TACK Erik
       VANDEVELDE Wim
        VANLAETHEM Isabelle
 
 
 Auditcomité  
       VANDEVELDE Wim
       VERKEST Martin, secretaris OCMW
       AELBRECHT Tom, financieel beheerder OCMW
       RAEVENS Isabelle
       VERSTICHEL Leonard 
       VERLEYEN Fabienne, bestuurssecretaris OCMW 
 
 


OVERO,Openbare Vereniging Ronse (Algemene Vergadering)
      met beslissende stem
       VANDEVELDE Wim, Voorzitter 
       MARZOUKI Safia
       MICLOTTE SYlvie
        VALLEZ  Philippe Marnic 
       VANNESTE Patrick
       VERHEYEN Fanny 
       VERSTICHEL Leonard 
       
  


OVERO,Openbare Vereniging Ronse (Raad van Beheer)
      met beslissende stem 
         
VANDEVELDE Wim, Voorzitter 
       VERSTICHEL Leonard 
       RAEVENS  Isabelle
         MICLOTTE Sylvie
         VANNESTE Patrick
        

     
Hoog Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité
       VANDEVELDE Wim, Voorzitter
       VERHEYEN Fanny (plaatsvervanger: RAEVENS Isbelle )

  


S.M. De Nieuwe Haard (Raad van Bestuur)
       VERSTICHEL Leonard
     S.M. De Nieuwe Haard (Algemene Vergadering )
       VANDEVELDE Wim, voorzitter OCMW


Vriendenkring Stads-, OCMW- en OVERO-personeel
      RAEVENS Isabelle
Stedelijke Adviesraad voor Welzijn
  Algemene Vergadering  
     Wim VANDEVELDE, voorzitter
     Een vertegenwoordiger van de administratie
Stuurgroep  
     Wim VANDEVELDE, voorzitter
 
     Een vertegenwoordiger van de administratie
 


Preventieraad
       Safia MARZOUKI
vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSO)
       VANDEVELDE Wim, Voorzitter
vzw Kringwinkel Vlaamse Ardennen (Algemene Vergadering)
       RAEVENS  Isabelle (plaatsvervanger : MARZOUKI Safia)
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Afdeling OCMW's  (Algemene vergadering)
      VANDEVELDE Wim, Voorzitter
      VERSTICHEL Leonard
      Martin VERKEST, secretaris

Sociaal Verhuurkantoor (Algemene Vergadering)
      VERSTICHEL Leonard
      MARZOUKI Safia (plaatsvervanger)
Stedelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang
      VANDEVELDE Wim, Voorzitter
      MARZOUKI Safia
      RAEVENS Isabelle

     Algemene Vergadering van Centrum voor Basiseducatie Vlaamse Ardennen vzw
      VERHEYEN Fanny
vzw RWO Oudenaarde  (vzw WOVIZOV)   Raad van Bestuur
      Vera HAEGEMAN, hoofdmaatschappelijk werkster
SOLVA   (Algemene Vergadering)
      VANLAETHEM Isabelle

 
SOLVA, Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
      VANLAETHEM Isabelle
      plaatsvervanger : RAEVENS Isabelle 

 
Zorginnovatiecluster vzw  (Algemene Vergadering)   
 
     VERKEST Martin, secretaris OCMW 
 
 
 
TMVS  (Algemene Vergadering)    
     VERSTICHEL Leonard (plaatsvervanger : RAEVENS Isabelle)
 

TMVS (Raad van Bestuur)    

    VERSTICHEL Leonard
 
 
 TMVS  (Regionaal adviescomité voor services)    
     VERSTICHEL Leonard
 
 
Audio (Algemene Vergadering)  
      VERSTICHEL Leonard 
 
 
      
 Overlegorgaan TMVS
VERSTICHEL Leonard(plaatsvervanger VANLAETHEM Isabelle)

 
 SMALS VZW 
VANDEVELDE Wim
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---