skip to content

 In het "Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst" worden de dossiers van de sociale dienst behandeld"

 samenstelling | bevoegdheden 
 
 
Samenstelling                    meer gegevens ? 
  
VANDEVELDE Wim,  voorzitter OCMW  
Andere effectieve leden Plaatsvervanger
MARZOUKI Safia
raadslid
VERSTICHEL Leonard
raadslid
RAEVENS Isabelle
raadslid
 

VALLEZ Philippe Gilbert
raadslid
VALLEZ Philippe Marnic
raadslid
VERHEYEN Fanny
raadslid
VERSTICHEL Leonard
raadslid

 

 

 

Bevoegdheden 

Door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn overgedragen bevoegdheden aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, bij beslissing d.d. 27 juni 2013:

  • het toekennen van de individuele maatschappelijke dienstverlening aan personen en gezinnen zoals die omschreven is in de artikels 57 tot en met 60 van de OCMW-wet en in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op Maatschappelijke Integratie.
  • het vaststellen van de bijdrage van de begunstigde in de kosten van de maatschappelijke dienstverlening en het bepalen van de bijdrage van de onderhoudsplichtigen (art. 97 tot 104 van de OCMW -wet), binnen de grenzen van de algemene criteria die door het ministerie dienaangaande zijn vastgelegd.
  • het toepassen van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun in kader van de onderstandswoonst en vaststelling van de behoeftigheid.
  • het toekennen van de dienstverlening van sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard
  • het overleg tussen het OCMW en de instellingen en diensten voor maatschappelijk werk die in de regio van de gemeente aanwezig zijn en het overleg met de overige erkende dienstverlenende instellingen en organisaties.
  • advies verlenen aan de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent de criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering, de werking van de sociale dienst en het sociaal beleid van het OCMW.
  • de opvangmogelijkheden in crisissituaties
  • de opname van bejaarden in het Rustoord en het Rust- en Verzorgingstehuis en de financiële regeling ervan.
  • de plaatsingen in tehuizen en gestichten andere dan het plaatselijke Rustoord en Rust- en Verzorgingstehuis.